Index


Neuro-oftalmologiska mottagningen SU/S:
bakom scenen


Neuro-oftalmologiska mottagningen (NO) etablerades 1970 och drevs heltid fram till 2004, därefter deltid. Målsättningarna har hela tiden varit

För att möta dessa ambitioner har NO varit starkt beroende av den enda personal som knutits till mottagningen, nämligen en undersköterska. Många har utmärkt sig genom exceptionellt engagemang och extraordinära insatser under många år:


Peter Hansson (1976 - 1978) bidrog med sina artistiska talanger till förståelsen av det retinala nervfiberlagrets anatomi och synfältets komplexa tröskelyta. Hans insatser kan ses bl a här och i boken Clinical Tests of Vision (Raven Press, New York, 1990; utsåld från förlaget).Britt-Marie Johansson (1978 - 1989) bidrog bl a till uppbyggnaden av ett omfattande filmbibliotek av ögonmotilitetsrubbningar, med redigeringar och textningar. Britt-Marie renritade också många av figurerna i Clinical Tests of Vision och medverkade som tålig försöksperson under utvecklingen av ringperimetri.


Rose-Marie Rang (1989 - ) har genom sina speciella kunskaper om nya undersökningsmetoder (ofta förvärvade som tålig försöks-person) och sin noggranna registerhållning på avgörande vis bidragit till sgs var och en av de fler än 40 vetenskapliga publikationer som utkommit från NO under hennes tjänstgöring (lista). Rose-Marie genomför självständigt ring- och rarebit-perimetri, rarebit-testning av macula, avancerad färgsinnestestning, avancerade balanstester (med tillhörande statistiska beräkningar), ögonbotten- och exteriör-fotografering, samt videoupptagning och –redigering, och kan själv bedömma resultaten. Rose-Marie behärskar också komplicerad service och reparation av bl a datorer och kameror. Och är alltid glad och vänlig.End